10 điểm đổi mới thủ tục hành chính để tiết kiệm 8.800 tỉ đồng/năm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Gia Huy
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Gia Huy
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Gia Huy
Lên top