1 trong 3 cuộc “cách mạng” nhân văn, cứu người

Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: LDO
Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: LDO
Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: LDO
Lên top