WHO: Omicron tăng vọt có thể dẫn đến biến thể nguy hiểm hơn

Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Asuncion, Paraguay ngày 4.1.2022. Ảnh: AFP
Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Asuncion, Paraguay ngày 4.1.2022. Ảnh: AFP
Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Asuncion, Paraguay ngày 4.1.2022. Ảnh: AFP
Lên top