Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tuyên thệ nhậm chức

Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ với sự tham dự của vợ Suzuko và con trai Alex. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ với sự tham dự của vợ Suzuko và con trai Alex. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ với sự tham dự của vợ Suzuko và con trai Alex. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top