Phát hiện 3 ca COVID-19 không triệu chứng, Trung Quốc cách ly 1 triệu dân

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở thành phố Tây An, Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần nhờ nỗ lực phòng dịch chặt chẽ của chính quyền nước này. Ảnh: AFP
Số ca nhiễm COVID-19 mới ở thành phố Tây An, Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần nhờ nỗ lực phòng dịch chặt chẽ của chính quyền nước này. Ảnh: AFP
Số ca nhiễm COVID-19 mới ở thành phố Tây An, Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần nhờ nỗ lực phòng dịch chặt chẽ của chính quyền nước này. Ảnh: AFP
Lên top