Pháp gỡ cờ EU khỏi Khải Hoàn Môn

Pháp đã gỡ cờ Liên minh Châu Âu ở Khải Hoàn Môn vào ngày 2.1. Ảnh: AFP
Pháp đã gỡ cờ Liên minh Châu Âu ở Khải Hoàn Môn vào ngày 2.1. Ảnh: AFP
Pháp đã gỡ cờ Liên minh Châu Âu ở Khải Hoàn Môn vào ngày 2.1. Ảnh: AFP
Lên top