Mỹ báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng. Ảnh: AFP
Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng. Ảnh: AFP
Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng. Ảnh: AFP
Lên top