Italia và nhiều nước Châu Âu thắt chặt việc tiêm chủng COVID-19

Italia đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với những người từ 50 tuổi trở lên nhằm giảm bớt áp lực đối với dịch vụ y tế và giảm tỉ lệ tử vong tại nước này. Ảnh: AFP
Italia đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với những người từ 50 tuổi trở lên nhằm giảm bớt áp lực đối với dịch vụ y tế và giảm tỉ lệ tử vong tại nước này. Ảnh: AFP
Italia đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với những người từ 50 tuổi trở lên nhằm giảm bớt áp lực đối với dịch vụ y tế và giảm tỉ lệ tử vong tại nước này. Ảnh: AFP
Lên top