Giá khí đốt đột biến gây bạo loạn ở nước xuất khẩu dầu hàng đầu

Biểu tình đốt xe ở Kazakhstan sau khi giá khí đốt tăng vọt. Ảnh chụp màn hình
Biểu tình đốt xe ở Kazakhstan sau khi giá khí đốt tăng vọt. Ảnh chụp màn hình
Biểu tình đốt xe ở Kazakhstan sau khi giá khí đốt tăng vọt. Ảnh chụp màn hình
Lên top