F-35 Hàn Quốc 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp

Máy bay chiến đấu F-35A do Mỹ sản xuất hạ cánh tại Căn cứ Không quân Chungju, Hàn Quốc vào ngày 29.3.2019. Ảnh: Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc
Máy bay chiến đấu F-35A do Mỹ sản xuất hạ cánh tại Căn cứ Không quân Chungju, Hàn Quốc vào ngày 29.3.2019. Ảnh: Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc
Máy bay chiến đấu F-35A do Mỹ sản xuất hạ cánh tại Căn cứ Không quân Chungju, Hàn Quốc vào ngày 29.3.2019. Ảnh: Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc
Lên top