Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: AFP
Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: AFP
Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: AFP
Lên top