Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP
Lên top