Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất làn sóng lây lan COVID-19 mới

Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất trước làn sóng lây lan COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất trước làn sóng lây lan COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất trước làn sóng lây lan COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Lên top