Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp

Nhà máy Đạm Cà Mau cần nguồn cung khí ổn định phục vụ sản xuất cho nông nghiệp. Ảnh: P.V
Nhà máy Đạm Cà Mau cần nguồn cung khí ổn định phục vụ sản xuất cho nông nghiệp. Ảnh: P.V