Xuất khẩu ximăng giảm mạnh: Cần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước

Xuất khẩu giảm ngành Ximăng đẩy mạnh thị trường nội địa. Ảnh: Đ.Tiến
Xuất khẩu giảm ngành Ximăng đẩy mạnh thị trường nội địa. Ảnh: Đ.Tiến
Xuất khẩu giảm ngành Ximăng đẩy mạnh thị trường nội địa. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top