Xuất khẩu sẽ tăng nhanh nhờ cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ do máy móc thay thế con người, kết nối vạn vật. Ảnh: PV
Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ do máy móc thay thế con người, kết nối vạn vật. Ảnh: PV