Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất khẩu sẽ tăng nhanh nhờ cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ do máy móc thay thế con người, kết nối vạn vật. Ảnh: PV
Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ do máy móc thay thế con người, kết nối vạn vật. Ảnh: PV