Xuất khẩu lô hàng trái cây đầu tiên theo Hiệp định EVFTA

Chế biến, đóng bao bì trái cây xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: K.Q
Chế biến, đóng bao bì trái cây xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: K.Q
Chế biến, đóng bao bì trái cây xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: K.Q
Lên top