Xuất khẩu đạt trên 36 tỉ USD, nông sản tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế