Xuất khẩu 9 tháng đạt trên 30 tỉ USD, thấp hơn kỳ vọng

Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những mặt hàng đạt giá trị trên 2 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những mặt hàng đạt giá trị trên 2 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những mặt hàng đạt giá trị trên 2 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Lên top