Xót xa nhiều vườn cam đặc sản Xã Đoài "tả tơi" sau lũ bất thường

Vườn cam Xã Đoài của anh Hòa thiệt hại gần 60% do rụng sau mưa lũ. Ảnh: Tr. Tuyên
Vườn cam Xã Đoài của anh Hòa thiệt hại gần 60% do rụng sau mưa lũ. Ảnh: Tr. Tuyên
Vườn cam Xã Đoài của anh Hòa thiệt hại gần 60% do rụng sau mưa lũ. Ảnh: Tr. Tuyên
Lên top