Xoài Đồng Tháp bị mạo danh: Đừng để đốm lửa nhỏ thành đám cháy lớn

Xoài ở Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được đánh mã số và công khai quy trình chăm sóc ngay tại từng cây. Ảnh: LT
Xoài ở Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được đánh mã số và công khai quy trình chăm sóc ngay tại từng cây. Ảnh: LT
Xoài ở Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được đánh mã số và công khai quy trình chăm sóc ngay tại từng cây. Ảnh: LT
Lên top