“Vương miện” tỉ USD bán lẻ online của Masan

Chủ tịch HĐQT Masan Group - Nguyễn Đăng Quang - AGM 2020.
Chủ tịch HĐQT Masan Group - Nguyễn Đăng Quang - AGM 2020.
Chủ tịch HĐQT Masan Group - Nguyễn Đăng Quang - AGM 2020.
Lên top