Vực dậy nhu cầu tiêu dùng và sức mua trong nước

Thói quen mua sắm của người dân thay đổi khiến doanh số bán hàng của nhiều doanh nghiệp, siêu thị giảm tới 40-50%. Ảnh: Khánh Vũ
Thói quen mua sắm của người dân thay đổi khiến doanh số bán hàng của nhiều doanh nghiệp, siêu thị giảm tới 40-50%. Ảnh: Khánh Vũ
Thói quen mua sắm của người dân thay đổi khiến doanh số bán hàng của nhiều doanh nghiệp, siêu thị giảm tới 40-50%. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top