Vụ nước nhiễm dầu: Hoả tốc ngăn chặn tăng giá bất hợp lý nước đóng chai

Người Hà Nội phải mua nước đóng chai về sử dụng sau sự cố nước nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng
Người Hà Nội phải mua nước đóng chai về sử dụng sau sự cố nước nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng
Người Hà Nội phải mua nước đóng chai về sử dụng sau sự cố nước nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top