Vụ kiện lịch sử giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ: Kiến tạo hay bảo hộ?

Cuộc chiến giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống có thể phân định sau phán quyết của Tòa án trong vụ Vinasun và Grab.
Cuộc chiến giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống có thể phân định sau phán quyết của Tòa án trong vụ Vinasun và Grab.
Cuộc chiến giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống có thể phân định sau phán quyết của Tòa án trong vụ Vinasun và Grab.
Lên top