Vụ 72 tấn lòng thối: Hàng mua từ trước Tết, sử dụng thuốc tẩy để sơ chế

Lên top