Với iOS 13, iPhone được kì vọng gì trong cuộc đấu với Android?

Chỉnh sửa video trực tiếp trên iPhone nhờ tính năng mới trên iOS13 (ảnh: PK).
Chỉnh sửa video trực tiếp trên iPhone nhờ tính năng mới trên iOS13 (ảnh: PK).
Chỉnh sửa video trực tiếp trên iPhone nhờ tính năng mới trên iOS13 (ảnh: PK).
Lên top