Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vô tư “giải nhiệt”, không lo về giá khi đến Thiên Hòa