VNPT cung cấp các dịch vụ viễn thông - CNTT phục vụ Hội nghị  Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Công tác chuẩn bị hạ tầng, chất lượng dịch vụ được VNPT chuẩn bị ở mức cao nhất. Ảnh: P.V
Công tác chuẩn bị hạ tầng, chất lượng dịch vụ được VNPT chuẩn bị ở mức cao nhất. Ảnh: P.V