VinShop sắp chơi lớn: Ứng vốn gần 70 triệu cho mỗi chủ tạp hóa?

Lên top