Vĩnh Tường mang giải pháp đột phá về vật liệu xây dựng đến Vietbuild Hà Nội