Tham dự Vietbuild 2016:

Vĩnh Tường chung tay xây không gian yêu thương