Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vinataba hỗ trợ gần 50 tỉ đồng xóa đói giảm nghèo