Vinacafé Biên Hoà được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Lễ công bố nhãn hiệu nổi tiếng.
Lễ công bố nhãn hiệu nổi tiếng.