Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vinacafé Biên Hoà được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Lễ công bố nhãn hiệu nổi tiếng.
Lễ công bố nhãn hiệu nổi tiếng.