VIETTEL tại Peru có tốc độ phát triển thuê bao mạnh