Viettel sản xuất thành công thiết bị thu phát sóng 4G