Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác và tối ưu hóa chi phí

Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48. Ảnh: P.V
Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48. Ảnh: P.V