Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác và tối ưu hóa chi phí

Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48. Ảnh: P.V
Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48. Ảnh: P.V
Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM