Việt Nam sẽ là Trung tâm đồ gỗ nội thất thế giới?

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, nội lực công nghiệp đồ gỗ và nội thất Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. Ảnh: Kh.V
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, nội lực công nghiệp đồ gỗ và nội thất Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. Ảnh: Kh.V
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, nội lực công nghiệp đồ gỗ và nội thất Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. Ảnh: Kh.V
Lên top