Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện Cotton Day 2017

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS cho biết, Cotton Day 2017 thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dệt may VN sử dụng bông với mục tiêu: hợp tác và phát triển bền vững.
Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS cho biết, Cotton Day 2017 thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dệt may VN sử dụng bông với mục tiêu: hợp tác và phát triển bền vững.