Việt Nam có thể vượt Thái Lan để đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tăng mạnh cả về giá trị và khối lượng. 
Ảnh: Hạ an
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tăng mạnh cả về giá trị và khối lượng. Ảnh: Hạ an
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tăng mạnh cả về giá trị và khối lượng. Ảnh: Hạ an
Lên top