Việt Nam có đến 53% số doanh nghiệp không có lợi nhuận, 42.000 doanh nghiệp đang chờ giải thể

Trong 8 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh
Trong 8 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh
Trong 8 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top