Ứng phó với tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Thức thời và tỉnh táo

Rất khó nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn tới điều gì, “có thể là những thị trường đột nhiên bị bỏ trống, tạo cơ hội cạnh tranh mới cho hàng hóa Việt Nam...”. Ảnh: PV
Rất khó nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn tới điều gì, “có thể là những thị trường đột nhiên bị bỏ trống, tạo cơ hội cạnh tranh mới cho hàng hóa Việt Nam...”. Ảnh: PV
Rất khó nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn tới điều gì, “có thể là những thị trường đột nhiên bị bỏ trống, tạo cơ hội cạnh tranh mới cho hàng hóa Việt Nam...”. Ảnh: PV
Lên top