Úc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời thép cuộn của Việt Nam

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV