Tỷ giá ngoại tệ 11.2: USD biến động trước hạn thỏa thuận Mỹ - Trung

Lên top