Tự hào hàng Việt 2017: Saigon Co.op kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng hàng Việt và khuyến mãi lớn

Chương trình “Tự hào hàng Việt 2017” thực hiện khuyến mãi giảm giá trong ba tuần liên tục, từ 26.8 đến 17.9.2017.
Chương trình “Tự hào hàng Việt 2017” thực hiện khuyến mãi giảm giá trong ba tuần liên tục, từ 26.8 đến 17.9.2017.