Truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Vì sao chưa hiệu quả?

Việc tuyên truyền nhận thức về truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn. Ảnh: PV
Việc tuyên truyền nhận thức về truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn. Ảnh: PV
Việc tuyên truyền nhận thức về truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top