Trung Quốc chưa nhập khẩu lợn từ Việt Nam

Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô 15.000 con lợn thịt tại Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: Thế Anh
Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô 15.000 con lợn thịt tại Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: Thế Anh
Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô 15.000 con lợn thịt tại Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: Thế Anh
Lên top