Trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn: Chú trọng phòng chống dịch

Chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp 1/2 lượng thịt heo cho toàn thành phố. Ảnh: HC
Chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp 1/2 lượng thịt heo cho toàn thành phố. Ảnh: HC
Chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp 1/2 lượng thịt heo cho toàn thành phố. Ảnh: HC
Lên top