Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tràn lan “chứng nhận niềm tin của người tiêu dùng”