Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại

Trái ca na muối ở vùng Đồng Tháp Mười ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: k.Q
Trái ca na muối ở vùng Đồng Tháp Mười ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: k.Q
Trái ca na muối ở vùng Đồng Tháp Mười ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: k.Q
Lên top